Arena 12-25 Norge

Daglig leder

Rune Helland

T: 454 88 383
M: rune.helland@

Besøksadresse

Storgata 38,
0181 Oslo

Arena 12-25 i din kommune?

Arena 12-25 er et lavterskel tilbud for unge mellom 12-25 år og skal være tilgjengelig for ungdommene når de trenger det.

Det skal være lav terskel for å ta kontakt og kort vei til noen å snakke med. Det er et ønske fra ungdommene om å gjøre ulike tjenester mer tilgjengelig gjennom tilpasning av ungdommens behov og samlokalisering av tjenester i lokalområdet.