Kommune

Vi kan bidra med å løse utfordringene kommunen har

Hvorfor?

Å vokse opp i dag er annerledes enn for 20 år siden. Det er tøffere. Det er vesentlig større press for konformitet – og samtidig et press for å være flink, modig og utprøvende. Det er mindre plass for å være sårbar og usikker. Offentlige tjenester har ikke ressurser til å møte og ivareta før problemene er synlige.

Arena  vil gi unge samtalepartnere om hverdagslivets utfordringer på et forebyggende nivå – før symptomer på plager og sykdom viser seg.

Arena ønsker å nå alle unge – hverdagen til unge er i dag utfordrende både i det indre og ytre, så det å samtale med noen som ikke står i akkurat det samme, få hjelp til å «rydde i hodet», vil styrke den positive helsen og øke robusthet, mestring og trivsel.

Arena  er også utviklet for å hjelpe unge som står i vanskelige situasjoner: Ensomhet, angst, depresjon, hjemmeproblemer, spiseproblematikk, selvfølelse, mobbing, sosiale utfordringer, kjærlighetssorg, indre kaos.

Arena  vil gjennom et nytt samspill mellom offentlighet og frivillighet bidra til å løse en viktig samfunnsoppgave.

Arena for unge mellom 12 og 25

  • Målgruppa er mellom 12 og 25
  • Bygger på et universelt forebyggende folkehelseperspektiv med mulighet for hurtig og sømløs los inn i hjelpeapparatet
  • Lavterskel: gratis, lett tilgjengelig. Dropp-in, tilpassa lokaler og åpningstid
  • Er bemannet av fagfolk og frivillige som arbeider tett sammen
  • På de unges premisser, på de unges språk, i de unges univers, ung-til-ung metodikk: Hva er viktig for deg?
  • Samtaler og praktisk hjelp
  • Ingen problemer er for små – små problemer vokser seg store i taushet
  • Er eid av kommunene og har et forpliktende metodisk samarbeid med Arena 12-25 som eier modellen

På Arena arbeider fagfolk, erfaringskonsulenter og frivillige sammen for å hjelpe unge. Samarbeidsavtaler med ulike offentlige tjenester, gjør at av fagfolk kan du på senteret møte sykepleier, sosialarbider, ruskonsulent, studierådgiver, representant for NAV. Tilbudet er gratis, har ingen ventetid, lav terskel, lang åpnngstid, lett tilgjengelighet, mulighet for å være anonym, og har sømløs overgang til offentlige tjenester.

Viktigst: på Arena skjer alt på de unges premisser, i deres univers – de unge definerer hva som er viktig for de.

Sekreteriatet bistår med

Informasjonsmøte

På informasjonsmøte(r) vil din kommune få presentert verdiene, teorien, metoden og forskningen som ligger bak dette konseptet. Det vil være fokus på tverrfaglig samarbeid og koordinering av ulike tjenester innad i kommunen.

– Implementering i din kommune

– Tilrettelegging

– Opplæring

– Rekruttering

– Frivillige

– Forskning

– Erfaringsbase

– Felles fagdager

– Kampanjer

Bestill informasjonsmøte

Ta kontakt for mer informasjon eller bestille timeavtale med Mental Helse