ARENA

12-25

ARENA 12-25

av Mental Helse

Folkehelse, forebygging og samhandling

Kommuner og frivillighet hånd i hånd

OM ARENA 12-25 – en dør inn

En systematisering av tilbakemelding fra 40000 elever i videregående skoler gjennom «Venn1 – grunnkurs i psykisk helse» i 2008-2010, fortalte oss at mange unge opplever problemer med å få hjelp når livet er vanskelig. Mer enn halvparten av unge har problemer som påvirker dem i deres hverdag (YouGov 2013), og det finnes ikke tilbud som kan hjelpe de, før de blir syke på ordentlig.

Visste du:

  • At mer enn halvparten av unge mellom 12 og 25 år har problemer som påvirker dem i deres hverdag?
  • At det ikke finnes tilbud som kan hjelpe barn og unge som har bruk for det, før de blir syke på ordentlig?

Det gjør vi noe med:

  • Arena er et nytt tilbud til barn og unge. Gjennom samtale og behandling får barn og unge mulighet til å snakke om livets små og store utfordringer eller praktisk hjelp til det som er viktig for de.
  • Med lav terskel og mye kunnskap og omsorg, kan vi sørge for at små problemer ikke får utvikle seg til å bli store.
  • Arena er utviklet av Mental Helse og Mental Helse Ungdom.

Forskningsstudien «Ikke slipp meg» bekreftet:

  • en mangel på samhandling, tverrfaglighet og lett tilgjengelige tjenester
  • at møter mellom tjenester og unge som trenger noen å snakke med foregår på et uforståelig språk
  • og at det mangler steder unge kan snakke om hverdagsproblemer før problemene utviklet seg til å bli store.

Det bestemte vi oss for å gjøre noe med og vi utviklet en modell og en metodikk som skal brukes i fysiske sentra i kommuner og byer – Arenasentrene – og som møter de manglene som «Ikke slipp med» påviser.

På et Arena-senter kan unge snakke med frivillige eller fagfolk uten å ha bestilt time eller ha fått henvisning – dropp-inn og lavterskel.

Unge kan snakke om det som er vanskelig for dem, om alt fra ensomhet til kjærlighetssorg, skolepress, gruppepress, økonomi, familieutfordringer, sosiale utfordringer og indre kaos – og få profesjonell hjelp dersom de ønsker det.

På Arena 12-25 jobber frivillige med livserfaring og fagfolk sammen for å hjelpe unge:

Det innebærer at de kan få samtaler med skolerte frivillige – en eller flere samtaler – om det som er viktig for dem.

De kan få hjelp av tilknyttede fagfolk og tjenester som psykolog, ruskonsulent, NAV, Oppfølgingstjeneste, studierådgiver, helsetjeneste uten lang ventetid.

De kan få hjelp til kontakt med interesseorganisasjoner som driver aktiviteter de er eller kan bli interessert i og gjennom det utvide sitt nettverk.

På sentrene kan unge gå på kurs, seminarer, delta i sosiale begivenheter, bidra i kampanjearbeid og andre engasjerende aktiviteter.

Det vil de kommende årene i samarbeid med kommuner, frivillige organisasjoner, fagmiljøer etableres Arena-sentre i mange byer, og de første vil åpne i 2018.

Arena-sentrene vil være pådrivere i det lokale og nasjonale arbeidet for bedre ungdomstid og vil bidra til økt kunnskap, mer vennlighet, empati, tilpassa muligheter  – et mer menneskevennlig samfunn.

FORSKNING?

ØNSKER DU ARENA 12-25 TIL DIN KOMMUNE?

ØNSKER DU Å VÆRE FRIVILLIG PÅ ARENA 12-25?